SOLD / SPRZEDANE.

-20% from regular commission price / od ceny na zamówienie, 


Early XV cent arms with spaulders.
Made for myself this year, never used, measurements are on the photos
1 and 1,5 mm 50hf and c45 steels, heat treated to 38-43 HRC, no welds construction.
All hand made hinges and buckles with steel mounting plates, vegetable tanned leather
aged patina finish

regular commission price with regular finish :  3580pln 

Were AVAILABLE  FOR 2864pln
+ postage

Naręczaki z naramiennikami wczesny XVw.
Zrobiłem dla siebie, w tym roku, nigdy nie używane, wymiary na zdjęciach
1 i 1,5 mm stal sprężynowa 50hf  i c45, hartowane na 38-43 HRC, konstrukcja bez spawów.
Ręcznie robione zawiasy i sprzączki z metalowymi blaszkami, skóra garbowana roślinnie
wykończenie  patyna- postarzane,
cena na zamówienie  w zwykłym wykończeniu: 3580pln

Były DOSTĘPNE ZA 2864pln

+ wysyłka


Early XVc. arms