About me / O mnie

O mnie

Mniej więcej od 1999/2000 roku interesuję się tematyką odtwórstwa historycznego ale dopiero gdy moje zainteresowania skupiły się na tak zwanym "okresie okołogrunwaldzkim" pojawiła się u mnie potrzeba posiadania zbroi. Zbroi nadającej się do brania udziału w walkach turniejowych rosnącego wtedy w siłę ruchu rycerskiego. Jako że były to czasy młodości, zupełnie nie kojarzące się z posiadaniem większej gotówki w 2002 popełniłem swój pierwszy element ochronny, który to na miano części zbroi jeszcze nie zasługiwał, ale jak powiedział kiedyś jakiś mądry rzymianin "zacząć to połowa pracy" więc potem było już z górki.
Po ośmiu latach eksperymentów i samouctwa, dzięki wiedzy czerpanej głównie z internetu zająłem się produkowaniem replik średniowiecznych zbroi zawodowo, jak na razie z pozytywnym skutkiem ;)

Zapraszam również na mój kanał na YouTube : TheRadoslaus
Można mnie również znaleźć na instagramie: TheRadoslaus
Jestem również na Facebooku: Radoslaus

Radosław Ciszewski.

About me

More or less since 1999/2000 I am interested in historical reenactment but when my interest focused on the so-called "the battle of Tannenberg period" a need to have armor appeared in me. Armor suitable to participate in the medieval tournament movement that was growing in strength in Poland at the time. Since it was a time of youth, not quite connected with having bigger cash in 2002 I’ve committed my first protective element, which hasn’t yet deserved  the name of the armor part, but as some wise roman said once: “to start is half the job" so from then it was downhill ride.
After eight years of experiments, mainly thanks to the knowledge gained from the Internet I took up producing replicas of medieval armor professionally, so far with positive results:) 

You’re welcome to visit my channel on YouTube : TheRadoslaus
you can also find me on  Instagram: TheRadoslaus
I’m on Facebook as well: Radoslaus

Radoslaw Ciszewski.Radosław Ciszewski in his natural Environment


O tym blogu, vlogu i generalnie:


Przede wszystkim, materiały zawarte na tej stronie- blogu nie są materiałami instruktarzowymi. Staram się przedstawić własne sposoby wykonywania niektórych technik związanych z wytwarzaniem replik zbroi, niektóre z nich są metodami tradycyjnymi niektóre są bardziej współczesne. Nie jest moim celem pouczanie innych co i jak mają robić bądź orzekanie o historyczności pewnych spraw. Jeżeli zawarte tu informacje komuś mogą pomóc to bardzo się cieszę ale nikogo przekonywał nie będę, że powinno się robić w taki sposób, jak ja coś zrobiłem, czy z takich materiałów czy z innych. Rzekłem.

Zawsze chętnie wysłucham konstruktywnej krytyki, ale komentarze o treści obraźliwej, zwyczajnie chamskie, o sporej dawce agresji i spam, będę usuwał.

Zdjęcia moich prac co do zasady są mojego autorstwa jeśli nie, to podaję autora, więc jeżeli chcesz ich gdzieś użyć, proszę skontaktuj się ze mną. Więcej znajdziesz w moim  albumie na FlickrAbout this blog, vlog and generally:


First of all, the materials contained in this site- blog are not instructions. I try to show my own  ways to do some of the techniques associated with the production armor replicas, some of them are traditional, some are more contemporary. It is not my goal to instruct others on how and what to do, or judgments on the historicity of certain matters. If the information contained herein can help someone, than I am very happy, but I'm not going to convince anyone that it should be done in such a way as I did something or with such materials or with others... I said.

Always happy to hear constructive criticism, but comments that are obscene, vulgar, containing a large dose of aggression and spam, I will delete.


Pictures of my work as a rule are made by me, if not then I give the author, so if you want to use them somewhere else, please contact with me.  You can see more pics in my  album on Flickr