Posty

SOLD / SPRZEDANE.

-20% from regular commission price / od ceny na zamówienie, 
Early XV cent arms with spaulders. Made for myself this year, never used, measurements are on the photos 1 and 1,5 mm 50hf and c45 steels, heat treated to 38-43 HRC, no welds construction. All hand made hinges and buckles with steel mounting plates, vegetable tanned leather aged patina finish
regular commission price with regular finish :  3580pln
Were AVAILABLE  FOR 2864pln + postage
Naręczaki z naramiennikami wczesny XVw. Zrobiłem dla siebie, w tym roku, nigdy nie używane, wymiary na zdjęciach 1 i 1,5 mm stal sprężynowa 50hf  i c45, hartowane na 38-43 HRC, konstrukcja bez spawów. Ręcznie robione zawiasy i sprzączki z metalowymi blaszkami, skóra garbowana roślinnie wykończenie  patyna- postarzane, cena na zamówienie  w zwykłym wykończeniu: 3580pln
Były DOSTĘPNE ZA 2864pln
+ wysyłkaFOR SALE ! 1470's infantry breastplate Chs37

For sale / Na sprzedaż:

Italian export gothic legs 1460-70's

Another fast and easy video. Forging greaves.

rolling the inward rolls

A one piece cervelliere helmet.

Something fast and easy

Bern armour , another view.

Bern Armour