For sale / Na sprzedaż:

SOLD / sprzedana:


Bellows sallet

for a small head 56cm
3 and 2 mm mild steel, welded construction.
about 4,5kg
64cm inner circumference, 19,5 x 23 cm in the widest, 16,5 x 22 cm in the narrowest
regular commission price 2480pln


AVAILABLE FOR 2100PLN
+ postage

Salada miechowa 

na małą głowę 56cm
3 i 2mm stal czarna konstrukcyjna, konstrukcja spawana.
około 4,5kg
obwód wewn. 64cm, 19,5x23cm w najszerszym miejscu, 16,5 x22 cm w najwęższym.
cena na zamówienie 2480pln
DOSTĘPNA ZA 2100PLN
+ wysyłka


Bellows sallet