New workshop!

I know I've been kind of absent here lately, well.. I've had a good reason.  Packing all my tools and moving away to a new bigger place! Now, I'll be working in Warsaw Industrial Park area ;)
Most of tools are already set in the new workshop. I hope to finish moving in and start working there on Monday. It took a lot more time than expected, next time I'll be able to plan it better ( hopefully not to soon )

Also I will start responding to all your messages as soon as I'll get all my stuff in place, I know some of you waited pretty long.


Wiem, że byłem ostatnio tutaj trochę nieobecny. .. Miałem dobry powód. Pakowłem wszystkie moje graty i przenosiłem się z pracownią na nową miejscówkę! Teraz będę pracował w Warszawskim Parku Przemysłowym ;) 
Większość narzędzi jest już ustawiona w nowym warsztacie. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć przenosiny i rozpocząć pracę w poniedziałek. Zajęło mi to dużo więcej czasu, niż się spodziewałem, następnym razem będę mógł zaplanować lepiej, bogatszy o ostatnie doświadczenia (miejmy nadzieję, że nie w najbliższym czasie)

Zacznę odpowiadać na wszystkie wiadomości, jak tylko będę miał wszystko poukładane na miejscu, wiem, że niektórzy z was czekali dość długo.

Komentarze